Studiepopulatie

Alle patiënten van 18 jaar en ouder die worden verdacht van (ernstige) sepsis of septische shock en per ambulance naar de eerste hulp worden getransporteerd zijn geschikt voor inclusie in de studie.

Inclusiecriteria
Een patiënt voldoet de inclusiecriteria indien er sprake is van:

  1. een bewezen infectie of verdenking hierop;
  2. een lichaamstemperatuur van hoger dan 38 graden Celsius of lager dan 36 graden Celsius;
    en
  3. één van de volgende SIRS criteria aanwezig zijn:
  • Een ademfrequentie van meer dan 20 keer per minuut.
  • Een hartfrequentie van meer dan 90 slagen per minuut.

Exclusiecriteria
Indien er sprake is van sepsis mag een patiënt deelnemen aan de trial indien hij/zij ouder is dan 18 jaar.  Andere exclusiecriteria voor de trial zijn zwangerschap en allergie voor penicilline OF ceftriaxon.