Studieopzet

Het betreft een stepped-wedge studie-design met daarbinnen een op patiënt-niveau gerandomiseerde Randomized Controlled Trial (RCT) om het effect van vroegtijdige toediening van antibiotica te onderzoeken. ‘Stepped-wedge’ wil zeggen dat de opleiding van het ambulance personeel stapsgewijs in verschillende regio’s zal plaatsvinden.

Nadat de scholing heeft plaatsgevonden zal de tweede interventie volgen: het toedienen van prehospitaal antibiotica na het afnemen van bloedkweken.

De volgende  ambulanceregio’s (RAV’s) doen al  mee met de PHANTASi trial:

–  Amsterdam

–  Kennemerland

–  Rotterdam- Rijnmond

–  Zuid -Limburg

–  Zuid-Holland-Zuid

 

Ondertussen hebben ook andere ambulanceregio’s  (nationaal en internationaal) interesse getoond in de PHANTASi trial.   Gesprekken en voorbereidingen zijn gaande om eventueel ook  mee te doen aan de trial.