Interventie

In de PHANTASi trial zullen er twee interventies plaatsvinden:

1)      Training van ambulancepersoneel

Ambulancemedewerkers zullen een reader ontvangen met onderwijsmateriaal over sepsis, hoe het te herkennen en te behandelen. Vervolgens zal er een opleidingsdag plaatsvinden met colleges en werkgroepen waarin case-scenarios zullen worden geoefend. De training wordt afgesloten met een examen, waarbij er in het geval van slagen een bekwaamheidsverklaring zal worden uitgereikt.

2)      Intraveneuze toediening van antibiotica

Indien een patiënt voldoet aan de inclusiecriteria zal hij/zij na afname van bloedkweken 2000mg ceftriaxon intraveneus krijgen toegediend. De verdere behandeling zal hetzelfde zijn als in de controlegroep.
ceftriaxon is geregistreerd voor de behandeling van sepsis en is opgenomen in nationale richtlijnen als zijnde het middel van eerste keus bij sepsis van onbekende origine.

Er worden zelden ernstige allergische reacties gemeld na het gebruik van ceftriaxon (ernstige acute overgevoeligheidsreacties en anafylactische shock  ( ≥1/10000 tot <1/1000). Ambulancemedewerkers zijn opgeleid om dergelijke reacties te herkennen en te behandelen.
Mocht een patient na de toediening van ceftriaxon tekenen vertonen van een dergelijke reactie, dan zal de toediening ervan per direct worden gestaakt en zullen de nodige maatregelen worden getroffen volgens het nationaal geldende protocol “anafylactische reactie”. Hierbij  kunnen er indien nodig epinefrine, clemastine of salbutamol worden toegediend.