METC & registratie

Medisch ethische commissie

Goedkeuring van de METC is verkregen op 27 maart 2014.

Registratie

Alle verkregen data is opgeslagen in een centrale database. Patiëntgegevens zijn niet direct te achterhalen zijn via de studiedata, omdat deze zijn gecodeerd. De sleutel voor decodering is enkel beschikbaar voor de hoofdonderzoekers.