Achtergrond

Sepsis vormt wereldwijd een groot probleem, welke gepaard gaat met hoge mortaliteit en morbiditeit indien deze niet tijdig herkend en behandeld wordt. De incidentie van sepsis steeg de afgelopen jaren fors en door de toenemende vergrijzing en de groeiende groep van immuun- gecompromitteerde patiënten is te verwachten dat deze trend zich in de aankomende jaren zal voortzetten. Een deel van de patiënten die met (ernstige) sepsis opgenomen wordt, heeft intensieve zorg nodig, meestal langdurig op de Intensive Care. Ook op lange termijn kan sepsis veel schade veroorzaken. Patiënten die sepsis overleven hebben vaak nog maanden last van de complicaties die ontstaan zijn tijdens of na een langdurige opname op de intensive care (bijvoorbeeld critical illness neuropathie, problemen met spraak of slikken door langdurige beademing). De kwaliteit van leven kan dus fors achteruitgaan na het doormaken van sepsis

Een patiënt met sepsis vereist dus snelle herkenning en behandeling, een van de hoekstenen van behandeling is het toedienen van antibiotica. Pre-hospitale antibiotica toediening kan een oplossing zijn om vertraging in behandeling te voorkomen en bijdragen aan betere klinische uitkomsten zoals een verbeterde overleving, kortere opnameduur en meer kwaliteit van leven.

De PHANTASi trial was de eerste prospectieve studie die de effecten van vroegtijdige toediening van antibiotica bij volwassen  patiënten, die worden verdacht van sepsis heeft onderzocht.