Verschijnselen van sepsis

De verschijnselen van sepsis hangen af van de ernst van de ontstekingsreactie.  Eerst treden algemene ziekteverschijnselen op zoals koorts of juist lage temperatuur, een snelle ademhaling en hartslag en een algemeen ziektegevoel. Afhankelijk van de oorzaak van de infectie kan de patiënt verder last hebben van bijvoorbeeld van specifiekere klachten als benauwdheid bij een longontsteking en buikpijn bij een blinde darmontsteking.

Sepsis een lastig te herkennen ziektebeeld en vaak een onderschat probleem, alhoewel het in Nederland op doodsoorzaak nummer 3 staat. Door onder andere de vergrijzende bevolking zal sepsis steeds vaker voorkomen. De prognose kan per patiënt sterk wisselen en hangt samen met de ernst van de sepsis en de mate van orgaanschade, maar ook met onderliggende factoren zoals de leeftijd en de aanwezigheid van andere ziektes (met name hart- en longziektes). Naarmate de episode van sepsis en septische shock langer duurt, zal ook de herstelperiode meer tijd in beslag nemen.