Doel van onderzoek

Met deze landelijke trial wilden we onderzoeken of

  1. verbetering van herkenning van sepsis door het trainen van ambulancepersoneel, en
  2. vroegtijdige  (prehospitale) antibioticatoediening bij patiënten verdacht van sepsis een verbetering geeft op de overleving.

Dit hebben we onderzocht door de reguliere behandeling zoals die nu gegeven wordt, te vergelijken met de onderzoeksbehandeling.

Alle patiënten met ernstige sepsis worden in een ziekenhuis  behandeld met antibiotica. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat eerder starten met behandeling een positief effect kan hebben op de overleving, maar wij weten niet wat de beste tijdstip is van antibioticatoediening. Normaliter wordt antibiotica pas op de spoedeisende hulp gegeven (reguliere behandeling).  In dit onderzoek hebben wij bekeken of het nog eerder starten met antibiotica, dus al in de ambulance (de onderzoeksbehandeling), de kans op overlijden bij ernstig zieke patiënten verder verkleint.

Het uiteindelijke doel was om de behandeling van de septische patiënt te optimaliseren, waarbij vroege herkenning en behandeling door ambulancepersoneel de SEH op het juiste spoor kan zetten, waarbij de door de ambulance geïnitieerde therapie wordt voortgezet op de SEH.