Behandeling

Het is belangrijk dat bij patiënten met sepsis de behandeling zo snel mogelijk begint. Uitstel verergert de situatie waardoor de kans op herstel afneemt. De behandeling is afhankeijlijk van de oorzaak en de ernst van sepsis.  In grote lijnen bestaat de behandeling uit het geven van antibiotica, geven van medicijnen en vocht via een infuus om de bloeddruk op peil te houden en soms opereren om de bron van de infectie onder controle te krijgen.

Uit retrospectief onderzoek is gebleken dat hoe vroeger je start met behandelen, hoe beter de overleving isn. Het is echter nog niet onderzocht of de overleving verder verbetert als je de behandeling start op éen van de vroegst mogelijke momenten, namelijk in de ambulance.
Ambulancepersoneel heeft reeds een significante bijdrage geleverd in het verbeteren van zorg voor patiënten met een acuut coronair syndroom, cerebrovasculair accidenten (CVA’s) multitrauma’s. Mogelijk kunnen ook patiënten met ernstige sepsis of septische shock profiteren van tijdige prehospitale zorg.  Aangezien ook bij sepsis tijd een cruciale rol speelt, kan vroegtijdige herkenning gevolgd door het starten van behandeling door ambulancepersoneel helpen om zowel de sterfte als ook de kans op lange termijn complicaties te verminderen.