Algemeen

Screening

Exclusiecriteria:

 • Leeftijd < 18 jaar
 • Zwangerschap
 • Allergie penicilline en ceftriaxon
 • Patiënten met geïnfecteerde prothese

Inclusiecriteria:

 • Verdenking infectie EN T<36 of >38oC
 • Hartfrequentie > 90/min EN/OF ademfrequentie > 20/min

Let op: ook patiënten die al oraal antibiotica gebruiken, mogen in de studie geïncludeerd worden! 

Informed consent

Eerst toestemming vragen (als voldoen aan criteria en toestemming niet mogelijk dan WEL inclusie en achteraf wordt toestemming gevraagd)

Zowel ambulanceverpleegkundige als patiënt/vertegenwoordiger moeten het            Patiënttoestemmingsformulier (PTF) volledig invullen:  dus met naam, datum, plaats en handtekening.  Zonder dit formulier mogen wij de patiënt niet includeren in de studie.

Randomisatie

Dan envelop opentrekken met randomisatiekaart.

Zie ambulance phantasi protocol versie 23 april 2015Protocolsticker_versie april 2015Protocolsticker_versie april 2015

Controlegroep:

 • CRF en toestemmingsformulier invullen.
 • Informatie over onderzoek bij patiënt achterlaten.
 • GEEN CEFTRIAXON
 • Op SEH overdragen inclusie PHANTASi en CRF, toestemmingsformulier, randomisatiekaartje en twee kleine bruine enveloppen achterlaten.
 • Envelop aanvullen

Interventiegroep:

 • CRF en toestemmingsformulier invullen
 • Informatie over onderzoek bij patiënt achterlaten
 • Bloedkweken afnemen. PAK JUISTE SET, ZIE STICKER. (De kweekflessen 6-8 ml vullen, bij gebruik spuit bij afname dan niet actief inspuiten. Als er teveel bloed in zit, kan kweek niet worden geanalyseerd.
 • Ceftriaxon in NaCl 0.9% 50 ml oplossen en in laten lopen via zijlijn. Sticker op NaCl zakje.
 • Op SEH overdragen inclusie PHANTASi en CRF, toestemmingsformulier, randomisatiekaartje,  bloedkweken en twee kleine bruine enveloppen achterlaten.
 • Envelop en set aanvullen
 • LET OP: ceftriaxon en ringerlactaat zijn onverenigbaar,  500 cc NaCl 0.9% zakken zitten in de onderzoekssets. Deze infusievloeistof gebruiken voor doorspoelen.
 • Bij septische shock indien nodig, 2e lijn met Ringerlactaat

ERF: zet in het ERF dat patiënt in de PHANTASi trial zit.

Exclusieformulier

Als een patiënt wel voldoet aan criteria maar inclusie is om wat voor reden dan ook niet gelukt het Exclusieredenenformulier graag invullen. Zo is er zicht op hoeveel patiënten hadden kunnen worden geïncludeerd.